لیست_محصول

دستگاه RTK

  • ایستگاه پایه RTK با دقت بالا با باتری با ظرفیت بالا برای هدایت خودکار ماشین‌های کشاورزی

    AT-B2

    ایستگاه پایه RTK با دقت بالا با ظرفیت بزرگ...

  • گیرنده RTK GNSS با دقت بالا IP67 AT-R2

    AT-R2

    گیرنده RTK GNSS با دقت بالا IP67 AT-R2